Flytta ut

Här kommer viktig information inför avflyttning av din lägenhet.
Tänk på att packa och städa i tid!

Så här går det till: 

1. Uppsägning av lägenhet
2. En första besiktning
3. Visning av lägenheten
4. Städning
5. Slutbesiktning och nyckelöverlämning 

Uppsägningstiden är tre hela månader som räknas fr o m månaden efter du sagt upp lägenheten.
Vid dödsfall är uppsägningstiden 1 månad. Laholmshem tar endast emot din uppsägning skriftligt ej per telefon. Uppsägningsblanketten finns på baksidan av hyreskontraktet. 

TID FÖR AVFLYTTNING
Man lämnar sin lägenhet senast första vardagen i månaden kl 12.00  
Infaller den dagen på en lördag, söndag eller allmän helgdag flyttar man ut första vardagen kl 12.00.

FÖRBESIKTNING
Efter uppsägning görs en förbesiktning. Besiktningen görs för att hålla reda på lägenhetens skick och veta när/om möjliga skador uppkommit. 

Vi råder dig att närvara under besiktningen för att undvika missförstånd och oklarheter i bedömningen av lägenhetens skick och bruk.

I vissa fall kan det förekomma anmärkningar som måste åtgärdas eller betalas av från avflyttande hyresgäst.

VISNING AV LÄGENHETEN
När uppsägning har gjorts kommer vi att publicera lägenheten via vår hemsida.
Därefter kommer vi att erbjuda sökanden med högst köpoäng. Visningen av lägenheten görs av hyresgästen.

 SLUT- OCH STÄDBESIKTNING
Innan avflyttning sker görs en slut- och städbesiktning. Lägenheten ska vara tömd och ordentligt städad. Detta gäller också tillhörande förråd, balkong, uteplats och trädgård. Kontakta din bovärd innan du flyttar och boka tid för besiktningen.

Vi råder även här att närvara när besiktningen görs. Om det finns brister/anmärkningar på lägenheten, eller om städningen inte blir godkänd så kommer du att bli fakturerad i efterhand.

STÄDTIPS!

INLÄMNING AV NYCKLAR
I samband med slut- och städbesiktningen ska samtliga nycklar även tvättbricka eller nycklar till tvättstugan lämnas till bovärden. Återlämnas inte rätt antal nycklar blir man ersättningsskyldig för låsbyte.