Gemensamma utrymmen

Vinds- och källarförråd
Till lägenheten finns i regel ett källar- eller vindsförråd. Tänk på att inte förvara värdesaker
eller brandfarliga föremål. Du ansvarar själv för säkerheten och att det finns lås.

Cyklar och barnvagnar
I våra trapphus får man inte ställa cyklar och barnvagnar, eftersom de står i vägen vid städning
och blockerar vid utrymning eller sjuktransporter.