Omflyttning/Byte

Omflyttning inom Laholmshem AB
Generellt gäller att kunden skall ha bott minst 12 månader i bostaden innan ny bostad kan sökas.
Befintliga kunder med särskilda behov kan prioriteras.