Flytta in

Välkommen till ditt boende hos Laholmshem. Här kommer information till dig som flyttar in.
Läs gärna våra mer i våra broschyrer: 

Boendebroschyr

Boendebroschyr och Inflyttningsbroschyr

TILLTRÄDE
till lägenheten får man på kontraktsdatum. Infaller kontraktsdatum på en lördag, söndag eller allmän helgdag flyttar man in första vardagen efter kl 12.00.

NYCKLAR
till lägenheten finns att hämta efter överenskommelse med er bovärd.
Medtag kontrakt och legitimation. Viktigt att hyran för din nya bostad är inbetald.
Endast kontraktsinnehavare får kvittera ut nycklar. 

EXTRANYCKLAR
Behöver man några extranycklar görs det via Laholmshem. Det är inte tillåtet att kopiera upp extranycklar själv. 

UTELÅSNING
Vid utelåsning under dagtid, kontakta din bovärd eller kundtjänst, tfn: 0430-151 10. På kvällstid eller helger ring Laholmshems jour tfn: 0430-717 22. Legitimation ska uppvisas innan upplåsning görs. Man kommer att bli debiterad för tjänsten.

BESIKTNING AV LÄGENHET
I samband med inflytt får du ett besiktningsprotokoll.

HUSHÅLLSEL
När man flyttar in i Laholmshems lägenheter anmäler vi alla hyresgästerna som kunder till Södra Hallands Kraft.
Detta avtal följer tiden för ditt hyresavtal. 

Södra Hallands Kraft
Tfn: 0430-480 90
sodrahallandskraft.se

KALLHYRA
För en del av våra lägenheter tillämpas kallhyra. Detta innebär att kostnad och värme och varmvatten betalas av den enskilde hyresgästen via SHK. 

FLYTTANMÄLAN
När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till skatteverket så att du får rätt folkbokföringsadress.
Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Vill du ha eftersändning av annan post får du beställa det hos Svensk adressändring  Du som bor i en lägenhet ska vara folkbokförd på lägenheten. Lägenhetsnumret är den del av din adress och består av fyra siffror som visar på vilken våning och var på våningen lägenheten finns. Tänk på att unika adresser inte har några lägenheternummer. 

HEMFÖRSÄKRING
Tänk på att teckna en hemförsäkring och att den gäller redan på inflyttningsdagen.

Den gäller både vid skador på din och Laholmshems egendom.

Exempelvis vid brand eller en översvämning, så kan hemförsäkringen hjälpa till med den ekonomiska delen för att åtgärda skadan. Var noga med att kontrollera hur din försäkring gäller – annat boende och flyttkostnader vid en skada kan också ersättas genom din hemförsäkring.

För att erbjuda boende försäkringsskydd vid olika skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Denna tilläggsförsäkring är en form av allriskförsäkring/otursförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada, det kan vara värt den lilla merkostnaden.