Frågor och svar

Det här är vanliga frågor till oss. Kanske är det samma frågor som du har? I så fall hittar du svaren här.

SÖKA BOSTAD PÅ LAHOLMSHEM AB

Hur gör jag för att söka bostad?
Svar: Du fyller i en ansökan på vår hemsida eller besöker vår Kundtjänst och gör en ansökan där.

Vem kan söka? 
Svar: Man ska vara 18 år och myndig för att få underteckna hyreskontrakt. Man kan dock ställa sig i kö redan som 16-åring. 

Jag vill flytta till Laholms kommun i framtiden, ska jag registrera mig nu?
Svar: Ja, poängsystem räknas från den dagen du registrerat dig på Laholmshem och kötiden kan vara avgörande om du
får en lägenhet eller inte. Varje lägenhet har sin unika kö.

Vad är skillnaden på att registrerar sig som sökande eller att jag anmäler intresse för en lägenhet?
Svar: När du har gjort en ansökan om bostad hamnar denna i vårt sökanderegister och din kötid börjar räknas.
När du sedan anmäler ditt intresse för en specifik lägenhet ställs du i kön till denna lägenhet. Din kötid avgör din plats i förhållande till andra sökande.

Kan jag ändra mina uppgifter? 
Svar: Ja, du kan alltid ändra dina uppgifter genom att logga in på ”Mina sidor”.

Varför måste man förnya sin ansökan och hur ofta ska man förnya sidan?
Svar: Du ansvarar själv för att din ansökan förnyas minst en gång året. Detta sker automatiskt när du loggar in på hemsidan med
ditt personnummer och lösenord. Förnyas inte ansökan en gång om året raderas både din ansökan och din kötid.
Gör du senare en ny ansökan räknas din kötid från noll. När du fått en lägenhet på Laholmshem, blir du spärrad från
att söka lägenhet och spärren gäller i ett år. Din kötid nollställs och du får göra en ny ansökan om du senare vill ha en annan lägenhet.

Jag har akut behov av lägenhet. Finns det något annat sätt jag kan söka på?
Svar: Nej, du måste vara registrerad hos oss.

Finns alla lediga lägenheter på hemsidan?
Ja, alla tillgängliga lägenheter publiceras på hemsidan. Undantag kan t.ex. vara en lägenhet som är outhyrd men är under
reparation och visas därför inte omgående på hemsidan.

När publiceras lägenheterna på hemsidan?
De publiceras varje torsdag eller fredag när de registrerats som lediga och är öppna för intresseanmälan under sex till sju dagar.

Ibland står det olika datum gällande Inflyttning och Tillgänglig, vad innebär det?
Svar: Inflyttning anger när hyresavtalet finns tillgängligt för nytt kontrakt och datum för Tillgänglig anger den tidpunkt
då den avflyttande hyresgästen önskar lämna lägenheten.

Vad gör jag när jag har hittat en lägenhet som jag är intresserad av?
Svar: När en lägenhet är publicerad kan du göra en intresseanmälan. Intresseanmälan förutsätter att du har registrerat dig som sökande.

Hur många är det som står före mig i kön till en specifik lägenhet?
Svar: De sökande som bokat den specifika lägenheten, men har längre kötid än du, står normalt före dig i kön.

Varför har vissa lägenheter kortare inflyttningstid? 
Svar: Det kan bero på att lägenheten blivit ledig på grund av dödsfall, avhysning, renovering osv.

Vad betyder rivningskontrakt?
Svar: I ett rivningskontrakt avtalas besittningsskyddet bort. Det betyder att du inte har rätt att få ditt hyresavtal förlängt när hyresvärden säger upp det.
Hyresvärden har heller inte skyldighet att skaffa dig en ny lägenhet och man får bo i lägenheten högst i fyra år.  

Hur många gånger får man tacka nej till lägenheter? 
Svar: Om du inte svarar eller tackar nej 5 gånger under en period av 3 månader blir du spärrad från att söka bostad i tre månader. 

VISNING AV LÄGENHET

Hur väljer Laholmshem ut den som får erbjudande om att komma på visning? 
Svar: Huvudregeln är att den som har längst kötid får erbjudanden om visning.

Finns det någon intern kö på Laholmshem?
Svar: Nej. Vi har samma kö för alla sökande oavsett nuvarande bostad.

Hur många bjuds in på lägenhetsvisning?
Svar: Vanligtvis är att upp till fem sökand efår gå på visning men det kan variera. 

Varför får jag ingen inbjudan till visning? 
Svar: När tiden för att boka lägenhet har gått ut och då du inte är bland de fem som har längst kötid, får du inget erbjudande.

ERBJUDANDE OM LEDIG LÄGENHET

Hur väljer Laholmshem ut den som får lägenheten?
Svar: Huvudregeln är att den som har längst kötid och uppfyller grundkraven i vår hyrespolicy, får den lediga lägenheten.

Gör ni någon lämplighetsprövning av mig som person för en specifik lägenhet?
Svar: Ja, vi kontrollerar din betalningsförmåga, eventuella skulder, referenser och att dina personuppgifter stämmer.
Lägenheten tilldelas sedan till den sökande som har flest kö poäng.

Kan vi stå två på avtalet?
Svar: Ja, om ni har sökt och fått lägenheten gemensamt. 

Varför måste jag ha hemförsäkring för att hyra en lägenhet? 
Svar: Det ger er ett viktigt skydd för dig som individ. Om du t.ex. blir drabbad av vattenskada i lägenheten och får skada
på din privata egendom så regleras skadan av ditt försäkringsbolag med avdrag för självrisk som betalas av dig.
Om skadan har uppkommit på grund av din vårdslöshet eller försummelse kan du bli skadeståndsskyldig.

ALLMÄNT

Vilka kan söka lägenhet med förtur?
Svar: Vi direktförhandlar vissa lägenheter till vår ägare, Laholms kommun.Det finns även en möjlighet att få näringslivsförtur
och vilket kräver att du ska flytta till Laholms kommun tack vare jobb.

Jag har separerat och behöver en ny lägenhet – får jag förtur?
Svar: Nej, det krävs att du är registrerad i vår kö.

Min maka/make har avlidit – tillhör jag en grupp som kan få förtur?
Svar:Nej, inte generellt. Men hänsyn kan tas om lägenhetsstorleken alternativt hyran blir orimlig för din möjlighet att bo kvar.
Vi gör en individuell bedömning utifrån de faktiska förhållandena i varje enskilt.

Vad menar Laholmshem med formuleringen ” bedömningen att kommande hyresgäst har en rimlig ekonomisk situation för att kunna klara hyran för den sökta lägenheten”?
Svar: Din eller hushållets totala inkomst är lön, pension, a-kassa, sjukersättning eller studielån. För att din ekonomiska situation ska vara
rimlig måste du som söker ha ett skäligt belopp att leva på, sedan hyran är betald. Det är konsumentverkets beräkningar av ”skäliga
kostnader per månad” som utgör norm för vår bedömning.

Får man hyra ut i andrahand? 
Svar: Du måste ha värdens tillstånd för att hyra ut i andra hand. Måste även ha ett godtagbart skäl att hyra ut lägenheten, så som:  

* Studera på annan ort

* Arbeta tillfälligt på annan ort

* Flytta ihop med någon på prov

* Få vård på sjukhus eller liknande

Jag har betalningsanmärkningar, får jag ändå hyra hos er?
Svar: Nej, inte om du har allvarliga betalningsanmärkningar. Alla skulder som har med ett hyresförhållande att göra betraktas som allvarliga, till exempel hyresskulder, besiktningskostnader eller elkostnader. Mindre allvarliga anmärkningar bedöms individuellt.

Jag har en skuld till Laholmshem. Kan jag ändå hyra en lägenhet?
Svar: Nej. Skulden till Laholmshem, måste regleras innan du kan få hyreskontrakt på en lägenhet.

Är husdjur tillåtet?
Svar: Ja, men att man har ansvar för djuret och man måste se till att det inte smutsar ned eller skadar lägenheten och tar hänsyn till kringboende.

 

Har du fler frågor eller funderingar kontakta Kundtjänst, tfn: 0430-151 10, e-post: kundtjanst.laholmshem@laholm.se