Störningar

För att alla som bor i fastigheten ska trivas måste man ta hänsyn till varandra.
I flerfamiljshus bor man nära sina grannar och är därför extra viktigt att inte störa omgivningen.
Detta gäller även de som kommer och besöker.Tänk på att man ibland måste acceptera om man blir störd av en granne.

Blir man störd av en granne, försök att i första hand tala med personen eller
kontakta oss på Kundtjänst tfn: 0430-151 10.

Om du utsätts för störningar på kvällar och helger i ditt boende kontakta
vår störningsjour tfn 0430-717 22

För oss är det viktigt att du känner dig trygg och säker i ditt hem.

UTELÅSNING
Vid utelåsning under dagtid, kontakta din bovärd eller kundtjänst, tfn: 0430-151 10. På kvällstid eller helger ring Laholmshems jour. Legitimation ska uppvisas innan upplåsning görs. Man kommer att bli debiterad för tjänsten.