Källsortering

Källsortering är när man sorterar avfall, matavfall och skräp för sig och är en viktig del för återvinning och miljön. Då du källsorterar dina förpackningar och tidningar bidrar du till en minskad miljö- och klimatpåverkan. Varför ska vi sortera vårt skräp? Bl a är det för att dela upp sådant som går till förbränning och sådant som kan återvinnas. Genom att sortera och återvinna kan vi utvinna användbar råvara och energi och vi sparar då på jordens resurser.

I de flesta av våra fastigheter finns källsortering. Källsortera alltid ditt avfall och lägg det i rätt sorteringskärl. Ställ inte påsar eller annat skräp på golvet.

Du får särskild information om hur det fungerar av respektive bovärd.

Information om hur man sorterar sitt avfall och varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan hittar du på sopor.nu Sorteringsguide

GROVSOPOR
I vissa av våra fastigheter finns möjlighet att lämna grovsopor dvs, möbler, elektronik och husgehör.
Ring din bovärd för att låna grovsopsnyckeln. 

På våra fastigheter där möjligheten inte finns att lämna grovsopor får man själv lämna på Ahlas återvinningscentral.
Du som bor i lägenhet har rätt till 6 fria besök per hushåll och år.  Återvinningscentral