Fastighet

UTEGRUPPEN

Anders Stam
Driftchef
E-post:

Birgitta Johansson
Teamledare
E-post: birgitta.johansson.2@laholm.se

Kjeld Eslared
E-post: kjeld.eslared@laholm.se

Gert Lundqvist
E-post: gert.lundqvist@laholm.se

Martina Bursell
E-post: martina.bursell@laholm.se

Anton Gjergjaj
E-post: anton.gjergjaj@laholm.se

SNICKARE

Roger Hansson
E-post: roger.hansson@laholm.se

Sam Lundqvist
E-post: sam.lundqvist@laholm.se

MÅLARE

Wictor Nilsson Ulriksson
E-post: wictor.nilsson.ulriksson@laholm.se

Matilda Ålund 
E-post: matilda.alund@laholm.se