Renovering Altona - Laholm

RENOVERING av Altona -flerbostadshus

Renoveringarna på Altona pågår som planerat. (Breidablick, Glänningehus och Bryggaren) Vi har anlitat ByggSjögren som byggentreprenör för renoveringen. Två av våra fastigheter behöver stambyte och den tredje behövs ett nytt värmesystem. Vi räknar och hoppas att allt är klart under våren 2022. Laholmshem arbetar för att skapa en säkrare och en mer attratktiv miljö för hyresgästerna. 

 

Breidablick

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breidablick (före renovering)

Glänninge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glänningehus (före renovering)

 

bryggaren

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggaren (före renovering)