Välkommen till Laholmshem

Laholmshem är det samlande namnet på Laholms kommuns helägda fastighetskoncern med ca 100 anställda som tillsammans förvaltar 230 000 kvm lokaler varav halva ytan utgörs av 1 550 lägenheter och resten är förvaltningsbyggnader (främst skolor och förskolor men även t.ex. äldreboende- och gruppboendeanläggningar).

Laholm har tack vare politiska målsättningar och strategiskt arbete en stark befolkningstillväxt som bedöms fortsätta de kommande åren. Laholmshem har därmed en viktig roll i att både förvalta och utveckla det befintliga fastighetsbeståndet samt vara en tydlig aktör inom nybyggnation av både bostäder och samhällsfastigheter.

Med vårt utmärkta läge, underbar natur och nära till stranden erbjuder vi många tilltalande lägenheter i nästintill alla tätorter i Laholm.

Vår vision är att Laholmshem ska bygga och förvalta trygga, hållbara och attraktiva boende för alla, för att skapa möjlighet till den bästa livskvalitén i södra Sverige. 

Affärsidé: ”Laholmshem ska vara det långsiktiga alternativet för alla genom att erbjuda trygga, hållbara och attraktiva boende med fokus på god ekonomi, service, kvalité och hållbarhet.

”Laholmshem, det trygga hållbara och attraktiva boendet”