Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3300 (92%) varav aktiva*1467
Interna (boende) 280 (8%) varav aktiva*181
Totalt 3580 varav aktiva*1648

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.