Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3269 (92%) varav aktiva*1448
Interna (boende) 296 (8%) varav aktiva*204
Totalt 3565 varav aktiva*1652

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.