Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3300 (91%) varav aktiva*1447
Interna (boende) 325 (9%) varav aktiva*226
Totalt 3625 varav aktiva*1673

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.