Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3378 (92%) varav aktiva*1579
Interna (boende) 291 (8%) varav aktiva*193
Totalt 3669 varav aktiva*1772

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.