Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3369 (92%) varav aktiva*1411
Interna (boende) 281 (8%) varav aktiva*195
Totalt 3650 varav aktiva*1606

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.