Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3318 (92%) varav aktiva*1574
Interna (boende) 276 (8%) varav aktiva*184
Totalt 3594 varav aktiva*1758

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.