Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3262 (92%) varav aktiva*1466
Interna (boende) 293 (8%) varav aktiva*205
Totalt 3555 varav aktiva*1671

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.