Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3301 (92%) varav aktiva*1602
Interna (boende) 280 (8%) varav aktiva*191
Totalt 3581 varav aktiva*1793

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.