Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3367 (92%) varav aktiva*1375
Interna (boende) 283 (8%) varav aktiva*189
Totalt 3650 varav aktiva*1564

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.