Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3226 (91%) varav aktiva*1352
Interna (boende) 307 (9%) varav aktiva*211
Totalt 3533 varav aktiva*1563

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.