Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3233 (91%) varav aktiva*1400
Interna (boende) 310 (9%) varav aktiva*217
Totalt 3543 varav aktiva*1617

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.