Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3285 (91%) varav aktiva*1385
Interna (boende) 311 (9%) varav aktiva*208
Totalt 3596 varav aktiva*1593

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.