Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3295 (92%) varav aktiva*1464
Interna (boende) 285 (8%) varav aktiva*213
Totalt 3580 varav aktiva*1677

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.