Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3258 (91%) varav aktiva*1456
Interna (boende) 323 (9%) varav aktiva*224
Totalt 3581 varav aktiva*1680

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.