Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3332 (92%) varav aktiva*1537
Interna (boende) 289 (8%) varav aktiva*204
Totalt 3621 varav aktiva*1741

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.