Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3331 (91%) varav aktiva*1488
Interna (boende) 320 (9%) varav aktiva*228
Totalt 3651 varav aktiva*1716

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.