Statistik sökande

     
Externa (ej boende) 3252 (91%) varav aktiva*1420
Interna (boende) 308 (9%) varav aktiva*205
Totalt 3560 varav aktiva*1625

* Med aktiv avses de som loggat in under de senaste tre månaderna.