Välkommen till Laholmshem

Vi på Laholmshem vill vara ett mänskligt företag, med fokus på kundens nytta i alla lägen. I vår nya organisation har frontpersonalen, de som har daglig kontakt med dig som kund, en stor betydelse och vi strävar efter att långsiktigt stärka vår position inför framtiden genom att arbeta alltmer kundorienterat.

Vår vision är att vi, i framtiden, ska vara det mest attraktiva boendealternativet i Laholms kommun. Därför koncentrerar vi nu alla krafter på maximal kundnytta i alla lägen, där allting som är till nytta för dig, som kund, ska vara möjligt att genomföra.

Vi är övertygade om att arbetet för att hyresgästernas trivs och är trygga är den största garantin för att människor vill bo kvar hos oss och att vi lockar till oss nya boende. 

"I vår nya organisation sätter vi kunden i centrum. Det betyder att vi särskilt värderar ett vänligt bemötande, lyhördhet, tillgänglighet och en öppen dialog i den dagliga kontakten med våra hyresgäster. Våra framtidssatsningar präglas också av att vi utvecklar boendet och bygger nytt med kundens bästa för ögonen." sa Ingvar Folkesson, tid. VD Laholmshem.