Personal

Laholmshem AB har

20 anställda. Vi arbetar dels med uthyrning, hyresavisering och kravverksamhet, dels med administration och ekonomi samt löne- och personalfrågor. Vi har även en teknisk enhet som främst arbetar med fastigheternas drift och underhåll samt ny-, om- och tillbyggnader.

I våra bostadsområden arbetar bovärdar och biträdande bovärdar, trädgårdsansvarig och besiktningsman. Dessutom har vi kollegor som bl a utför trappstädning, reparationer mm. Det är bovärden ni i första hand vänder er till om ni har frågor kring boendet.

Laholmshem har även ett antal entreprenörer som arbetar i områdena. De har hand om bl a skötsel av rabatter och gräsklippning, snöröjning mm.

 

Kommunfastigheter i Laholm AB har

86 anställda. Vi arbetar i och med alla de fastigheter som Laholms kommun bedriver verksamhet i. Vi hanterar drift, underhåll och städ. Vi arbetar dessutom med nyproduktion och anpassningar.

Kommunfastigheter har även ett antal entreprenörer som arbetar i kommunen, både i och utanför fastigheterna.

Till vänster under rubriken Personal hittar du direktkontakt till den du söker.