Omflyttning/Byte

Omflyttning inom Laholmshem AB

Generellt gäller att kunden skall ha bott minst 12 månader i bostaden innan ny bostad kan sökas.

Befintliga kunder med särskilda behov kan prioriteras.