Nyproduktion/renovering

FLERFAMILJHUS - Laholm

På Toffelgatan i Klarabäck projekteras det nu för att Laholmshem ska bygga
2 st flerfamiljhus i 6 våningar med totalt 49 lägenheter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration, ej slutgiltiga hus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLERBOSTADHUS - Våxtorp 

Intill Laholmshems fastigheter på Idrottsgatan/Tjädervägen
planeras det för att bygga flerbostadshus i 3 våningar och vind. 

I bostadshuset projekteras det för 16 st lägenheter. Ansökan om bygglov skickas in i början av 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGDOMSBOSTÄDER - Våxtorp

På Bygatan/Hishultsvägen byggs idag 8 st ungdomsbostäder
som förväntas vara färdiga i sept-okt 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLERBOSTADSHUS - Hishult

Här planeras det att eventuellt byggas ett flerbostadhus med 18 st lägenheter,
1,5 r o k och 2 ro k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVERING av Altona -flerbostadshus

I år 2020 kommer vi att börja renovera Altona. Projekteringen av 3 av våra fastigheter
(Breidablick, Glänningehus och Bryggaren) på området är nu avslutade och projektet  ligger nu ute för upphandling med sista svarsdag den 12/1 -20. Förhoppningsvis har vi ett avtal med entreprenör i slutet på januari. Två av våra fastigheter behöver stambyte och den tredje behövs ett nytt värmesystem.
Dessutom arbetar Laholmshem för att skapa en säkrare och en mer attratktiv miljö för hyresgästerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breidablick (före renovering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glänningehus (före renovering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggaren (före renovering)