Nyproduktion/renovering

FLERFAMILJHUS - Laholm

KOBBEN

I april togs första spadtaget av våra två flerfamiljshus på Toffelgatan bredvid Klarabäck.
I december 2021 kommer vi att ha 2 st flerfamiljshus i 6 våningar med totalt 49 lägenheter
fördelat på 2, 3 och 4 rum och kök. NCC är vår byggentreprenör. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Illustration, ej slutgiltiga hus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLERBOSTADHUS - Våxtorp 

Intill Laholmshems fastigheter på Idrottsgatan/Tjädervägen
planeras det för att bygga flerbostadshus i 3 våningar och vind. 

I bostadshuset projekteras det för 16 st lägenheter. Ansökan om bygglov skickas in i början av 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGDOMSBOSTÄDER - Våxtorp

På Bygatan/Hishultsvägen byggs idag 8 st ungdomsbostäder
som förväntas vara färdiga i sept-okt 2020.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLERBOSTADSHUS - Hishult

Här planeras det att eventuellt byggas ett flerbostadhus med 18 st lägenheter,
1,5 r o k och 2 ro k.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RENOVERING av Altona -flerbostadshus

Renoveringarna på Altona är nu igång på 3 av våra fastigheter. (Breidablick, Glänningehus och Bryggaren) Vi har anlitat ByggSjögren som byggentreprenör för renoveringen. Två av våra fastigheter behöver stambyte och den tredje behövs ett nytt värmesystem. Vi räknar och hoppas att allt är klart under våren 2022. Laholmshem arbetar för att skapa en säkrare och en mer attratktiv miljö för hyresgästerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breidablick (före renovering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glänningehus (före renovering)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bryggaren (före renovering)