Matavfallssortering

Laholmshem har infört sortering av Matavfall

Vi kommer succesivt, med några fastigheter i taget, börja implementera sortering av matavfall. 
Till er som inte har matavfallskärl idag, kommer att få information efter sommaren. 

För mer information om källsortering för flerbostadshus hittar du här