Laholmshem AB

Laholmshem är det kommunala bostadsbolaget. Vi ha ca 1580 lägenheter. Laholmshems affärsplan bygger på en vision som uttrycks så här:

 "Laholmshem skall i framtiden vara det attraktivaste boendealternativet i Laholms kommun präglat av att allting skall vara möjligt som är till nytta för kunden."

Devisen är:

 "Laholmshem möjligheternas boende."

 Bolagets affärsidé är följande:

 "Laholmshem skall erbjuda sina kunder ett attraktivt, flexibelt och tryggt boende till konkurenskraftigt pris och god kvalitet."