Köregler

Köregler:

Huvudregel: Lediga och uppsagda lägenheter fördelas efter sökandens kötid inom respektive

prioriteringskategori.

 

Prioriteringssystemet:

Sökande som bokar sig för lediga objekt delas in i tre prioriteringsgrupper som bestämmer turordningen för

de erbjudande som skickas ut.

 

Prioritet 1 = Kontraktsinnehavare hos Laholmshem AB (kötid = sammanhängande boendetid)

I första hand får befintliga hyresgäster erbjudande. Om flera hyresgäster har bokat intresse för samma

lägenhet - får den person som har den längsta sammanhängande boendetiden hos Laholmshem AB

erbjudandet först. Kontraktsinnehavare kan endast tillgodogöra sig sin sammanhängande boendetid som

kötid så länge som man fortfarande är kontraktsinnehavare. Vid avflyttning får man en ny kötid som prio 2

alternativt 3 vid uppdatering/nyregistrering av intresseanmälan. För att kunna använda prioritet 1 krävs att

kontraktet är minst 3 år gammalt, annars gäller prioritet 2.

 

Prioritet 2 = Folkbokförd i Laholms kommun (kötid = registreringsdatum)

I andra hand får personer som är folkbokförda i Laholms kommun erbjudande. Hit räknas även sambor och

barn till kontraktsinnehavare. Om flera personer har anmält sig får den person som registrerat sin

intresseanmälan tidigast erbjudande, dvs anmälningsdatum är avgörande.

 

Prioritet 3 = Övriga (kötid = registreringsdatum)

I sista hand får sökande som kommer utanför kommunen erbjudande. Om flera personer har anmält sig är

det anmälningsdatum som är avgörande. Se prioritet 2.

Om både prioritet och anmälningsdatum skulle vara desamma så är det bokningstiden för objektet som

avgör.

 

Övrigt:

Kötid nollställs alltid när nytt kontrakt undertecknats, vid avflyttning eller vid lägenhetsbyte.

Man måste förnya sin ansökan var 12:e månad. Om ansökan inte förnyas raderas både ansökan och

registertid/kötid, detta gäller dock inte redan boende i Laholmshem.

Man kan själv aktivt radera sin ansökan.

Omflyttning inom Laholmshem AB: Generellt gäller att kunden skall ha bott minst 12 månader i bostaden

innan ny bostad erbjuds oavsett kötid. Vid intern omflyttning gäller 2 månaders uppsägning.

Befintliga kunder med särskilda behov kan prioriteras.

Bolaget skriver avtal med kommunen som ger sociala förturer samt förturer för att kommunen ska kunna

lösa åtaganden på migrationsområdet.

Bolaget tillämpar i undantagsfall näringslivsförtur för inflyttande förvärvsarbetande i Laholms kommun.

Bolaget kan tillämpa särskilda undantag för upp till 50% av lägenheterna i nyproduktion i syfte att via

marknadsaktiviteter locka inflyttande till kommunen.

Antagen av styrelsen för Laholmshem AB 2015-03-05, protokollet justerat 2015-03-05.