Kontakt

Laholmshem AB
G:a Stationshuset
312 80 Laholm

Besöksadress:
Stationsgatan 2
Tel. 0430-151 10
E-post: laholmshem@laholm.se
F
aktureringsadress: 
Laholmshem AB
Box 14
312 21 Laholm

Felanmälan till bovärd, se anslag
i trapphus eller bopärm.

Kommunfastigheter i Laholm AB
G:a Stationshuset
31280 Laholm

Besöksadress:
Repslagargatan 18
Tel 0430-151 10
E-post: kommunfastigheter@laholm.se
F
aktureringsadress: 
Kommunfastigheter i Laholm AB
Box 3
312 21 Laholm

Felanmälan till fastighetsskötare.
Jour, kommunens arbetsledare i beredskap.

 

Öppettider

 

Öppettider:  

Måndag - Fredag kl 10:00 - 14:00

Lunchstängt: alla dagar kl 12.00-13.00