Historik

1948

Verksamheten startade genom att Laholms stad bildade Stiftelsen Rosengården.

1974

Nya storkommunen Laholm tog, efter sammanslagningar med stiftelser i de övriga kommundelarna, hand om förvaltningen av samtliga kommunala bostadsfastigheter.

1988

Blev stiftelsen, efter en förändring, en egen administrativ enhet med egen styrelse då man också övertog ägandet av kommunägda bostadsfastigheter.

1996

Ombildades stiftelsen till, det av Laholms kommun helägda aktiebolaget, Laholmshem AB.

2001

Flyttade administrationen från Stadshuset till eget kontor i det gamla stationshuset i Laholm.

 

Du kan läsa mer om vår historia i den Jubileumsbilaga som togs fram i samband med bolagets 60-års jubileum 2008. Klicka här.