Hemförsäkring

En hemförsäkring bör och ska du teckna. Den gäller både vid skador på din och Laholmshems egendom, då du varit vållande. Exempelvis vid brand eller en översvämning, så kan hemförsäkringen hjälpa till med den ekonomiska delen för att åtgärda skadan. Var noga med att kontrollera hur din försäkring gäller – annat boende och flyttkostnader vid en skada kan också ersättas genom din hemförsäkring.

För att erbjuda boende försäkringsskydd vid olika skadehändelser har försäkringsbolagen tagit fram en tilläggsförsäkring till hemförsäkringen. Denna tilläggsförsäkring är en form av allriskförsäkring/otursförsäkring som ersätter plötslig och oförutsedd skada, det kan vara värt den lilla merkostnaden.