Har du rätt till bostadstillägg?

Du ska ha fyllt 65 år och börjat ta ut hela din allmänna pension, inklusive premiepension, för att ha rätt att söka bostadstillägg.

Finns det någon inkomstgräns för vem som kan få bostadstillägg?

En enkel tumregel är att du kan ha rätt till bostadstillägg om du har lägre inkomst än 13 000 kronor efter skatt som ensamstående eller 9 000 kronor efter skatt som gift eller sammanboende. Det gäller om du har låg förmögenhet eller ingen förmögenhet alls.Du kan själv testa om du har rätt till bostadstillägg på pensionsmyndighetens webbplats eller ringa vår kundservice för att få mer information.

Hur mycket pengar på banken kan jag ha och ändå vara berättigad till bostadstillägg? Är det någon skillnad på om jag hyr min bostad eller äger den själv?

Det finns inga fastställda gränser för detta, men tillgångar som överstiger 100 000 kronor för ensamstående eller 200 000 för makar eller motsvarande påverkar beräkningen. Det är ingen skillnad om du bor i hyresrätt eller om du äger bostaden själv. Vi räknar alltså inte med värdet på bostaden som du söker bostadstillägg för som förmögenhet.


För mer information: 

Pensionsmyndigheten.se

Kundservice 0771-776 776