Har du rätt till bostadsbidrag?

Bostadsbidrag eller Bostadstillägg

Nedanstående bidrag ansöker du om hos Försäkringskassan.

- Är du är mellan 18-28 och bor ensam kan du få bostadsbidrag om din inkomst är mindre än 86 730 kr/år. Om du är gift eller sambo och ni båda är mellan 18-28 kan ni få bidrag om ni tillsammans har en inkomst som är mindre än 103 720 kr/år.

- Om du är förälder och har låga inkomster kan du ha rätt till bostadsbidrag.

Du kan enkelt och snabbt ta reda på om du kan få bostadsbidrag genom att använda Kassakollen. Du kan få bostadsbidrag oavsett om du äger eller hyr din bostad

- Du som har aktivitetsersättning eller sjukersättning kan få bostadstillägg.

 

För mer information:

Försäkringskassan.se

0771-524 524