GDPR

 

 

LAHOLMSHEM

 

Hantering av dina personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 hanterar Laholmshem AB dina personuppgifter enligt den nya lagen om GDPR (General Data Protection Regulation) som är en ny EU-förordning som gäller för hela EU. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

 

Vad är en personuppgift och när behandlar vi personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan kopplas direkt eller spåras till en levande person.  

Exempel på personuppgifter som vi lagrar och använder, är de uppgifter du lämnar när du skapar ett användarkonto hos oss som tex. för-och efternamn, adress, c/o, postnummer, postort, e-post, telefonnummer och personnummer.

Under kötiden samlar vi in och behandlar dina personuppgifter för att administrera din ansökan/intresseanmälan. Uppgifterna ligger kvar så länge du står i vår kö. Du kan när som helst radera din ansökan om du inte önskar stå kvar i kön. Vi har ett aktivitetskrav när du söker bostad hos oss för att säkerställa att du fortfarande vill stå kvar i vår kö. Detta innebär att du måste logga in på Mina Sidor och uppdatera din ansökan minst en gång var tolfte månad (1 år). Om du inte loggar in och uppdaterar din ansökan kommer du bli raderad ur kön.

 

Vid erbjudande om bostad

När du erbjuds en bostad hos Laholmshem behöver vi behandla fler uppgifter om dig. De personuppgifter som blir aktuella är t ex uppgifter om din ekonomi, om din anställning och om hur du har skött tidigare boenden och hyresinbetalningar. Laholmshem kommer därför att göra en kreditupplysning och inhämta uppgifter från inkassobolag och kronofogdemyndigheten. Dessutom kommer vi inhämta anställningsintyg och andra intyg och uppgifter från referenspersoner du lämnar till oss.  Har du har en förvaltare eller god man behöver vi behandla de uppgifterna.  Om du erbjuds ett särskilt boende eller gruppboende kommer vi att hämta in beslut från socialnämnden.

 

Under hyresförhållandet

När du får ett hyresavtal hos Laholmshem kommer bolaget att behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra skyldigheter som hyresvärd och avtalspart. Det innebär att Laholmshem kommer att behandla dina uppgifter för att kunna t ex skicka ut hyresavier, registrera inbetalningar av hyra, anmäla bankkonto till autogiro och E-faktura, läsa av förbrukning av el, vatten och värme, när vi hyresförhandlar eller när vi skickar ut information. Vidare kommer Laholmshem behöva behandla dina personuppgifter för att tillhandahålla och marknadsföra bolagets och andra företags tjänster och service. Denna behandling är nödvändig för vårt berättigade intresse att utveckla, förbättra och sälja produkter och tjänster och behålla en god kundkontakt med dig. Dina personuppgifter kommer också att behandlas så att andra företag kan marknadsföra sina produkter som du kan ha nytta av i samband med hyresförhållandet. Sådan marknadsföring kan avse bredbandsbolag, försäkringsbolag och elbolag.

Om det är nödvändigt för att tillvarata ett rättsligt anspråk kommer Laholmshem också att behandla dina personuppgifter. Det kan t ex ske om det förekommer störningar eller uppstår skador i lägenheten. Även vid försenade eller uteblivna hyresbetalningar kommer vi att behandla dina personuppgifter. Vi kan också behöva lämna ut dina personuppgifter till socialnämnden eller andra berörda myndigheter.

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträde för behandling av dina personuppgifter. Det kan t ex gälla entreprenörer som ska reparera något i din lägenhet, utföra låsöppning, säkerhetsföretag som håller ditt bostadsområde säkert, ett företag som tillhandahåller bredband eller el, ett inkassoföretag eller ett företag som sköter våra IT-system. Vi lämnar också ut dina personuppgifter när det följer av lag eller myndighetsbeslut.