Bredband

Bredband

För att möta det ökande behovet av snabbare Internettrafik och önskan om större kanalutbud till teven har vi, på Laholmshem, aktivt deltagit i planering och finansiering av utbyggnaden av ett fiberoptiskt bredbandsnät i kommunen. Svenska Stadsnät Laholm AB är det företag som svarat för utbyggnaden av detta stadsnät i kommunen. Vid årsskiftet 2005/2006 var samtliga tätorter anslutna, och i princip varje lägenhet i vårt bestånd har bredbandsanslutning (LAN-anslutning till stadsnätet).

Tack vare utbyggnaden har också ADSL-alternativet byggts ut, vilket har gjort att kommunens invånare och företag snabbt fått flera alternativ att välja på. Detta hade, troligen, inte skett utan vår och Laholms kommuns medverkan.

Denna snabba utveckling som pågår leder, oundvikligen, till att fler och fler människor såväl yngre som äldre, kommer att efterfråga höghastighetsförbindelser för datatrafik. Vi arbetar efter övertygelsen om att bredbandsuttaget, i framtiden, blir en lika självklar standard i varje lägenhet som telefon och teve är idag.

Alla slags informationskanaler sprids via Internet. Detta gäller även många viktiga samhällsfunktioner som hemtjänst och hemsjukvård. Vilka, som genom uppkoppling i hemmen ska kunna utföra en ökad andel vård- och omsorgskonsultation på distans. Detta leder till en ökad trygghet för patienter samtidigt som det sparar pengar och miljö.

Även för oss, som fastighetsägare/-förvaltare finns det mycket att vinna på ett utbyggt bredbandsnät. Högre grad av automatisering med avancerad elektronik i fastigheterna kräver övervaknings- och larmsystem. Att då kunna styra dessa på distans är säkert och effektivt, samt gynnsamt för ekonomin.

Anslut till Internet

För att ansluta till Internet via lägenhetens bredbandsuttag ska du vända dig till Svenska Stadsnät Laholm AB, de är en kommunikationsoperatör som i sin tur ger ett antal tjänsteleverantörer utrymme i nätet. Du, som kund, väljer själv vilken tjänsteleverantör du vill ha bland de alternativ som finns att välja på. Tänk dock på att du måste säga upp avtalet med tjänsteleverantören och stadsnätet när du flyttar.

Här kommer du till stadsnätets hemsida.