Genevad

– NÄRHET TILL STÄDERNA

 Vy över Genevad

Genevad ligger i det vackra öppna landskapet mellan Halmstad och Laholm. Det rogivande lilla samhället är en gammal bruksort uppbyggd kring ett tegelbruk och ett sockerbruk. Idag finns industri och handel i bruksmiljö och ett flertal industriarbetsplatser finns fortfarande kvar på orten där villabebyggelse utgör den huvudsakliga bostadsbebyggelsen.

Våra lägenheter i Genevad

I Genevad erbjuder vi moderna marklägenheter och lägenheter i två plan med egen ingång i markplan eller loftgång samt lägenheter i äldre hus med annorlunda och spännande utformning.

Kommunikationer

Busskommunikationerna mellan Laholm och Halmstad är bra, med flera turer varje dag.

Service

Förskola och skola

I Genevad går barnen i Genevadsskolan från förskolan till årskurs tre. Därefter fortsätter eleverna i Veingeskolan till och med årskurs nio. För de minsta barnen finns daghemmet Regnbågen.

Fritidsaktiviteter

Genevad har en bra fotbollsplan och motionsspår strax söder om samhället. I Genevad finns också ett aktivt byalag som arrangerar en hel del aktiviteter för ortsborna.

 

 

Fakta Genevad

Antal invånare tätort: 654 st
Antal lägenheter: 58 st
Avstånd till Laholm: 7 km
Avstånd till Halmstad: 16 km
Avstånd till strand: 8 km