Genevad

– NÄRHET TILL STÄDERNA

 Vy över Genevad

Genevad ligger i det vackra öppna landskapet mellan Halmstad och Laholm. Det rogivande lilla samhället är en gammal bruksort uppbyggd kring ett tegelbruk och ett sockerbruk. Idag finns industri och handel i bruksmiljö och ett flertal industriarbetsplatser finns fortfarande kvar på orten där villabebyggelse utgör den huvudsakliga bostadsbebyggelsen.

Våra lägenheter i Genevad

I Genevad erbjuder vi moderna marklägenheter och lägenheter i två plan med egen ingång i markplan eller loftgång samt lägenheter i äldre hus med annorlunda och spännande utformning.

Kommunikationer

Busskommunikationerna mellan Laholm och Halmstad är bra, med flera turer varje dag.

Service

På gamla köpcentret Geva finns butikslokaler och en liten jourbutik som fungerar som postombud.

Förskola och skola

I Genevad går barnen i Genevadsskolan från förskolan till årskurs tre. Därefter fortsätter eleverna i Veingeskolan till och med årskurs nio. För de minsta barnen finns daghemmet Regnbågen.

Fritidsaktiviteter

Genevad har en bra fotbollsplan och motionsspår strax söder om samhället. I Genevad finns också ett aktivt byalag som arrangerar en hel del aktiviteter för ortsborna.

 

 

Fakta Genevad

Antal invånare tätort: 599 st
Antal lägenheter: 58 st
Avstånd till Laholm: 7 km
Avstånd till Halmstad: 16 km
Avstånd till strand: 8 km